16 februari 2006

Den där om vad jag ska hitta på i helgen

Diskutera olika föreställningar om marknaden ur ett rättviseperspektiv.

Jfr Rawls och Nozicks rättviseteorier.

Formulera kritik mot Rawls teori om rättvisa. (t ex utifrån Walzer, Young, Okin osv)

Marxism och kommunitarism. Skillnader och likheter?

Är Walzers teori om rättvisa liberal eller kommunitarisk?

Beskriv Taylors förhållningssätt till den liberala neutrala staten.

Diskutera hur medborgarskapsbegreppet har utvecklats sedan Marshalls tid.

Vilka svagheter respektive förtjänster har utilitarismen?

På vilka punkter försöker Dworkin förbättra Rawls teori om rättvisa? Lyckas han?

Diskutera kriterierna talangokänslighet och ambitionsokänslighet i relation till de olika rättviseteorierna.

Vad skiljer Gilligans syn på rättvisa från Okins och Youngs?

Fundera på hur frihetsbegreppet förhåller sig till rättvisebegreppet? Om man är liberal jämlikhetsteoretiker, libertarian, marxist?

Hur förstår liberaler respektive kommunitarister "den sociala tesen"?

Liberalism + mångkulturalism. Problem? I så fall vilka?

Beskriv Sens rättviseteori som en kritik av den traditionella liberala rättviseteorin. (ex Rawls)

Vilken är kärnan i den marxistiska kritiken av det kapitalistiska samhället formulerat i rättvisetermer?

Vilka anses vara fördelarna med deliberativ demokrati?

Jag älskar tentaveckor! :/

3 kommentarer:

Anonym sa...

vilka skillnader finns mellan öl- och vinfyllor? Diskutera och dra paralleller till egna erfarenheter.

Olivia af Leijonhufvud sa...

vad är oddsen på att du har läst statsvetenskap 1? du har inte lust att författa ihop en essä åt mig? ;)

Jenny sa...

Linda: Åh. Tänk om man hade kunnat få praktisera?!?
Olivia: Jo, jag har läst statsvetenskaptjolahejsan ett par år och nej, en essä längtar jag inte efter! :)